Paddenstoelen
Home       Paddenstoelen index


Reuzenbovist
Langermannia gigantea
Reuzenbovist

Reuzenbovist kan uitgroeien tot een flinke voetbal.

Reuzenbovist

Langermannia gigantea

Reuzenbovist (Calvatia gigantea - Langermannia gigantea) is een in Nederland algemene paddenstoelensoort. De bolvormige vruchtlichamen vertonen zich van juli tot en met oktober. Ze zijn te vinden in zwaar bemeste weilanden, parken en bermen, maar ook in loofbos of op verstoorde grond. Ze halen al gauw het formaat van een flinke voetbal. Exemplaren met een doorsnede van meer dan een halve meter komen voor. Het oppervlak is in jonge toestand wit en glad. Het vlees is aanvankelijk wit, later zwavelgeel of olijfbruin. Binnen de bol ontstaan de sporen die vrijkomen als het vruchtlichaam uiteindelijk uiteenvalt. De zwam leeft van organisch materiaal in de bodem (saprofyt). Reuzenbovist geldt jong als eetbaar, maar heeft wel de neiging schadelijke stoffen als zware metalen op te slaan.
Reuzenbovist

Twee aangevreten Reuzenbovisten.

Copyright tekst en foto's: Kijken in de Natuur Website
Niet gebruiken zonder toestemming.


porseleinzwam
.
Reuzenzwam
Kijken in de Natuur


H="copyright"