Paddenstoelen
Home       Paddenstoelen index


Gewoon donsvoetje
Tubaria furfuracea
Gewoon donsvoetje

Gewoon donsvoetje is vaak te vinden op houtsnippers.

Gewoon donsvoetje

Tubaria furfuracea

Gewoon donsvoetje (Tubaria furfuracea) is een in Nederland zeer algemene paddenstoelensoort. De vruchtlichamen zijn aanwezig van januari tot en met augustus. Ze zijn te vinden in loofbos, park en tuin, vaak op houtsnippers en in grote aantallen bij elkaar. De kaneelbruine hoeden zijn gewelfd tot vlak en halen een diameter tot 4 centimeter. Aan de gestreepte rand bevinden zich vaak witte velumresten. De hoed verkleurt bij het indrogen tot bijna wit. De wat lichtere, gelige tot oranjebruine lamellen staan vrij ver van elkaar. De steel is eerst enigszins gevlokt en wordt later kaal. Vaak is een ringzone te onderscheiden. De voet kenmerkt zich vaak door de aanwezigheid van witte, donzige zwamdraden. Het Winterdonsvoetje (Tubaria hiemalis) werd voorheen als aparte soort onderscheiden.
Gewoon donsvoetje

Gewoon donsvoetje is vaak te vinden op houtsnippers.

Gewoon donsvoetje

Gewoon donsvoetje behoort tot de soorten die ook in de winter vruchtlichamen voortbrengen.

Gewoon donsvoetje. Gewoon donsvoetje

Links de lamellen, rechts een verdroogd en verbleekt vruchtlichaam.

Copyright tekst en foto's: Kijken in de Natuur Website.
Niet gebruiken zonder toestemming.


Dikrandtonderzwam
.
Doolhofzwam
Kijken in de Natuur


H="copyright"