Kijken in de Natuur - Wilde Bloemen
Home       Wilde bloemen index


Zevenblad
Aegopodium podagraria
Zevenblad

Bloemen van Zevenblad staan in schermen.


Zevenblad

Aegopodium podagraria

Zevenblad (Hanenpoot - Aegopodium podagraria) is een in Nederland zeer algemene vaste plant. Zij houdt van schaduw en van een vochtige, voedselrijke bodem. De soort is te vinden in bermen, bos(randen), parken, plantsoenen en tuinen, op braakliggende grond en langs oevers. Zevenblad wordt tot een meter hoog en bloeit in juni en juli. De witte, soms roze bloemen staan in schermen met tien tot twintig stralen. Na de bloei ontstaan eivormige vruchtjes met smalle ribben en ronde deelvruchten. Bladeren bestaan uit een drietallig topblad en twee tweetallige zijbladen, en dat lijken er bij elkaar zeven. De stengels zijn hol en hebben niet of nauwelijks beharing. Zevenblad wordt gerekend tot de Schermbloemenfamilie (Apiaceae). De soort geldt als een onuitroeibaar onkruid
Zevenblad

Bladeren bestaan uit een drietallig topblad en twee tweetallige zijbladen, maakt bij elkaar zeven.

Copyright tekst en foto's: Kijken in de Natuur Website.
Niet gebruiken zonder toestemming.

= Home = Wilde bloemen index = Vorige = Volgende =
Kijken in de Natuur, Wilde Bloemen