Kijken in de Natuur - Wilde Bloemen
Home       Wilde bloemen index


Geel walstro
Galium verum
Geel walstro

Bloempjes van Geel walstro staan gerangschikt in dichte pluimen.


Geel walstro

Galium verum

Geel walstro (Echt walstro - Galium verum) is een in Nederland vrij algemene vaste plant, die vooral voorkomt rond de grote rivieren, in Zuid-Limburg en in de duinen. Zij houdt van de volle zon en van een voedselarme bodem die zowel droog als vrij nat kan zijn. De soort is te vinden in onder meer bermen, schrale graslanden en duinvalleien, alsmede op rivierduinen. Geel walstro wordt tot 80 centimeter hoog en bloeit van juni tot en met september. De gele tor 4 millimeter grote bloempjes vormen dichte pluimen waarin zij massaal bij elkaar staan. De bloemen verspreiden een vrij sterke geur. Na de bloei vormen zich zwarte dopvruchten. De lijnvormige bladeren staan met zes tot twaalf in kransen. De kleur is donkergroen en het oppervlak glanzend. Ze zijn maar een millimeter breed en de rand is omgekruld. De ronde stengels zijn voorzien van ribben en liggen of staan rechtop. Geel walstro wordt gerekend tot de Sterbladigenfamilie (Rubiaceae).
Geel walstro

Bloemen hebben vier slippen die eindigen in een spits.

Geel walstro

Bladeren zijn smal met omgekrulde randen. De stengel heeft vier ribben.

Geel walstro

Geel walstro is een bodembedekker.

Copyright tekst en foto's: Kijken in de Natuur Website.
Niet gebruiken zonder toestemming.

= Home = Wilde bloemen index = Vorige = Volgende =
Kijken in de Natuur, Wilde Bloemen