Kijken in de Natuur - Wilde Bloemen
Home       Wilde bloemen index


Kleine ooievaarsbek
Geranium pusillum
Kleine ooievaarsbek

De bloempjes van Kleine ooievaarsbek tellen vijf bleek violette, soms paarsrode kroonbladen.


Kleine ooievaarsbek

Geranium pusillum

Kleine ooievaarsbek (Geranium pusillum) is een in Nederland vrij algemene eenjarige plant. Zij houdt van zon en lichte schaduw en van een licht vochtige en voedselrijke bodem. De soort is te vinden langs akkers, spoorwegen, heggen en dijken, in de duinen en in bermen en op braakliggende terreinen, vaak op verstoorde grond. Kleine ooievaarsbek wordt tot een halve meter hoog en bloeit van mei tot en met oktober. De zeer kleine bloempjes tellen vijf bleek violette, soms paarsrode kroonbladen, die aan de top zijn ingesneden. Stempels zijn enigszins gelig. Na de bloei vormen zich dichtbehaarde vruchten. De bladeren zijn vrij diep ingesneden. De stengels zijn kort behaard, met naar boven toe steeds meer knopklierhaartjes. Kleine ooievaarsbek wordt gerekend tot de Ooievaarsbekfamilie (Geraniaceae).
Kleine ooievaarsbek

Bladeren zijn diep ingesneden. De bloempjes vallen niet erg op.

Copyright tekst en foto's: Kijken in de Natuur Website.
Niet gebruiken zonder toestemming.

= Home = Wilde bloemen index = Vorige = Volgende =
Kijken in de Natuur, Wilde Bloemen