Kijken in de Natuur - Wilde Bloemen
Home       Wilde bloemen index


Gele anemoon
Anemone ranunculoides
Gele anemoon

Bloemen van Gele anemoon zijn heldergeel. De plant behoort tot dezelfde familie als dotterbloem en boterbloem.


Gele anemoon

Anemone ranunculoides

Gele anemoon (Anemone ranunculoides) is een in Nederland zeldzame overblijvende plant. In Limburg komt zij van nature voor, in andere delen van het land is zij een ingeburgerde stinsenplant. Zij groeit in de schaduw op vochtige, niet al te voedselrijke bodem. De soort is vooral te vinden in loofbos. Gele anemoon wordt tot 25 centimeter hoog en bloeit in maart, april en mei. De heldergele bloemen zijn tot 2 centimeter in diameter en tellen meestal vijf, soms meer, vrijwel ronde bloemdekbladen. De steel is grotendeels kaal. Bovenaan, op enige afstand onder de bloem, bevinden de langwerpige stengelbladen, die in drie slippen zijn gedeeld. De bladen vormen een krans. Gele anemoon wordt gerekend tot de Ranonkelfamilie (Ranunculaceae).
Gele anemoon

Gele anemoon bloeit in maart, april en mei.

Gele anemoon

Gele anemoon groeit meestal in groepen.

Gele anemoon

Blad is verdeeld in drie smalle slippen met grove zaagrand.

Copyright tekst en foto's: Kijken in de Natuur Website.
Niet gebruiken zonder toestemming.

= Home = Wilde bloemen index = Vorige = Volgende =
Kijken in de Natuur, Wilde Bloemen